Ut av covid-perioden med flere ansatte og ny bedrift!

Ut av covid-perioden med flere ansatte og ny bedrift!

For Norum Bobilgården har pandemien vært krevende å håndtere, med stadig varierende signaler, begrensninger og tidvis nedstengninger. Men etter to sesonger preget av covid, har vi kommet svært godt ut av pandemien!

Norge ble i likhet med resten av Europa og verden brått revet ut i nedstengning av samfunnet og både helsemessig og økonomisk utrygghet 12. mars 2020. Covid 19-pandemien var et faktum. Mange ble permittert, menge bedrifter ble helt eller delvis stengt, all utenlands reisevirksomhet opphørte og frykten for sykdom og død ble tema på hyppige pressekonferanser.

For Norum Bobilgården har pandemien vært krevende å håndtere, med stadig varierende signaler, begrensninger og tidvis nedstengninger. Men etter to sesonger preget av covid, har vi kommet svært godt ut av pandemien! Norgesferie har endret norsk bobil- og caravanbransje, kanskje for alltid!
Vi har hatt rekord omsetning både i 2020 og i 2021, det siste året også til tross for omfattende graving og byggeaktivitet i forbindelse med nytt verksted.

Vi har styrket staben med 2 nye heltids medarbeidere, gjennomgått flere interne kurs og seminar, tatt beslutning om kjøp et nytt bygg for å etablere en egen bedrift med reparasjon av bobil og caravan, samt betydelig oppgradering av eksisterende lokaler og plass.

Bedriften har omsatt for over 200 millioner i covid-årene og solgt 320 bobiler per dato.

Bedriften Fuktfritt AS starter 1. januar 2022, og med nyskapningen i tillegg til nytt verksted vil Norum Bobilgården totalt ha tilgang til 6 verkstedplasser og 7-8 bobilteknikere. Fuktfritt vil også tilby tjenester til andre forhandlere, privatkunder og forsikringsselskap m.m. Man vil ha hovedfokus på fukt- og skadereparasjoner på bil og caravan, men kan også tilby montering av utstyr, utbedring og vedlikehold av bobiler/vogner generelt. Ikke motor og bilteknisk.

Foran 2022-sesongen er det et godt rigget miljø i Bobilbygda Råde som kan tilby et utvidet spekter og som har styrket seg gjennom corona-pandemien!
Norum Bobilgården vil fortsette å styrke sin posisjon som Norges ledende på salg av bobiler for private!